Co nám brání v životním štěstí

Mnoho lidí je přesvědčeno, že štěstí je jen něco nahodilého, co je buď potká nebo se jim vyhne. Ale trvalé štěstí lze najít sami v sobě, nikomu nemusí být odepřeno.
Všichni chceme prožít příjemný život, mít úspěch, dobré vztahy s lidmi a práci, jenž nás bude uspokojovat. Na první místo si pak dáváme zdraví. Málo však dbáme především na zdraví duševní, neboť dlouhodobá a neustálá psychická zátěž, stálá honba za penězi, ale málo lásky a citů jsou příčinou našich nemocí.
Životní štěstí si všichni vytváříme sami. Když nás nepotká, zřejmě jsme podcenily některé přírodní zákony.
veselý obličej smajlíka

 
SÍLA MYŠLENKY
Hlídat si a zvládat svoje myšlenky, to patří k základům, jenž vytváří štěstí v životě každého člověka. Myšlenka má neuvěřitelnou sílu, vytváří naši realitu, to, jak se cítíme. Negativními myšlenkami si přivoláváme špatné situace a pozitivními si navozujeme dobré pocity, které evokují úspěch a štěstí. Jak myslíme, tak se i vyjadřujeme a chováme. Určité chování se stává zvykem a taková je potom naše povaha. A jakou máme povahu, takový nás čeká i osud.
 
DŮLEŽITÉ EMOCE
Jen těžko se můžeme cítit v životě šťastnými, pokud svoje emoce potlačujeme. Pro šťastný život mají prvotní význam, protože jen s nimi se můžeme v životě realizovat. Velmi důležité je naučit se je zvládat a způsob, jakým to děláme určuje naši emoční inteligenci. City, nálady, pohnutí, dojetí – prostě prožívání života přímo vytváří lidský charakter.
přitahování liků
 
FÁZE ŽIVOTA
Uvědomit si, v jaké etapě života se právě nacházíme, je pro životní štěstí neméně důležité jako předchozí znalosti. Cyklus života je jasný: zrození, dětství, mládí, dospělost, stáří a smrt. Jsme jako čtyři roční období a měli bychom si uvědomit, kde se právě nacházíme či na jakém přelomu. Zda jsme v období, kdy především přijímáme nebo se učíme dávat či bychom už měli dávat a sloužit a podle toho nacházet svoje štěstí. 

Posted in Nezařazené
Scroll to top