Péče o seniory

Představte si, že váš blízký příbuzný v důchodovém věku, který je jinak absolutně soběstačný, náhle onemocní. Najednou není schopen sám se o sebe postarat a tak je odkázán na vaši pomoc a péči. Jak vše přizpůsobit a zařídit, když jste ale zaměstnáni a nemůžete s ním trávit potřebný čas? Nejspíše začnete hledat ošetřovatelku, která by k němu docházela v době vaší nepřítomnosti.
důchodce na lavičce
Nejdříve třeba hledáte někoho, kdo jej alespoň na chvilku zabaví a zajistí dovážku oběda. Postupně se přidá pomoc s drobnými úkony a postupem času najednou hledáte vhodný domov pro seniory. Zjišťujete, že není tak jednoduché najít domov, který by splnil všechny vaše specifické požadavky. Pokud jste z většího města, tak máte alespoň výhodu většího výběru. Bohužel v malých obcích takové služby prakticky neexistují nebo se omezují pouze na rozvážku obědů.
stařenka v posteli
Základní informace o nabídce péče pro seniory a při hledání konkrétních zdravotních a sociálních služeb nám pomohou najít na sociálním odboru městského úřadu nebo na obecních úřadech. Dobrým zdrojem informací je ovšem také praktický lékař, který se o seniora stará. Také sociální pracovnice by měla umět poradit.
Pokud budete uvažovat o státních nebo soukromých službách, zjistíte, že automaticky neplatí, že by soukromé měly nutně vyšší cenu. Každé zařízení ale svou cenu má a jak je finančně dostupné pro toho, kdo žije jen ze starobního důchodu, si můžete lehce spočítat. Nastává tedy problém, zda měsíční důchod stačí na poplatky za ubytování a péči v takovém domově.
Říká se, že umístit starého člověka do domova pro seniory je dnes luxus. Přitom tato zařízení praskají ve švech. Někdy tuto situaci pomáhají řešit státní příspěvky. Jsou i domovy, které své ceny stanoví podle platební schopnosti klienta. V některých případech musí finančně vypomáhat potomci a příbuzní.
muž na vozíku
Každý senior se spíše brání a nechce opustit svůj dosavadní domov. Je důležité, aby si senioři i jejich rodiny začaly uvědomovat, že domovy pro seniory jsou primárně určeny pro lidi, kteří se o sebe nejsou schopni postarat.

Posted in Nezařazené
Scroll to top