Není jazyk jako jazyk


Když se řekne cizí jazyk, tak každého hned napadne anglický, německý, ruský nebo další jiný, s kterým se domluvíme za hranicemi naší země. Ačkoliv, jak se otevřely hranice, tak se nám výborně hodí i v naší zemi. Ale o takových jazycích řeč nebude. Hlavním tématem bude programovací jazyk, který je plný různých znaků, písmenek, závorek a kdo ví, čeho ještě jiného. Jenomže každá tečka, číslice nebo písmenko mají svůj podstatný význam. Bez správného pořadí a zapsání bychom se těžko dívali na webové stránky, tak jak je běžně známe z internetu. Pravdou je, že na to je třeba mnohem víc, než jen se naučit slovíčka. Ona webová stránka je takový dokument, který je psaný ve formátu HTML. Obsahuje příkazy neboli pokyny pro internetový prohlížeč, jak se bude stránka objevovat samotnému uživateli a také kde se má zobrazit obrázek, text, zvýraznění, případně odkazový formulář, tlačítko a podobně.

technologie

Webová prezentace

V podstatě se jedná o celkovou strukturu webových stránek, které chceme prezentovat svým návštěvníkům. Jedná se o několik různých stránek, ty jsou ale vzájemně propojované právě hypertextovými odkazy. HTML kódy ale nejsou jediné, co je třeba znát. Setkat se můžeme s programovacím jazykem s názvem JavaScript, který se zapisuje rovnou do HTML kódů. Jedná se o klientský skript. Klient v tomto případě nepředstavuje fyzickou osobu, ale webový prohlížeč, který poskládá jednotlivé stránky souboru a pustí do nich případné programy, které bude stránka zobrazovat na naši žádost.

počítač

Struktura webu je velmi důležitá

Nejprve je dobré si ujasnit, o čem stránky budou, co chceme zveřejnit nebo kam je zacílit. Není špatné si vytvořit na papír strukturu webových stránek a té věnovat velkou pozornost. Přehlednost webu je totiž základ. Podle toho se návštěvník, který zabrousí na naše texty, služby nebo do obchodu, rozhodne, zdali má smysl tu zůstat a prozkoumat obsah nebo raději ihned odejít, jelikož by to byla ztráta času. Pak dobře navržená struktura stránek a odkazů je velmi rozhodující, stejně tak, jako celkové grafické provedení.

Scroll to top