Když nefunguje nouzové osvětlení

Úniková cesta – když se opomene nebo záměrně neprovede revize nouzového osvětlení Revize-elektro-revtech.cz, může to vyvolat v některých případech i závažné následky. Jedním z nich je možnost najít únikovou cestu, v případě, že v objektu začne hořet, a dojde k centrálnímu výpadku elektřiny. Mohou to být kupříkladu situace ve velkých sálech divadel, kin, výstavních galerií, škol, budov úřadů a dalších prostor, kde se pohybují desítky až stovky lidí. Pokud dojde k takové situaci, všichni by měli mít možnost bezpečně objekt opustit pomocí únikových cest, např. únikovými schodišti. Funkční nouzové osvětlení by každého mělo bezpečně dovézt k východu z budovy.

nouzové osvětlení

Panika – v případě požáru nebo podobné havarijní situace, kdy je nutné co nejdříve opustit prostor, už jen touto skutečností dochází k nervovému vypětí zúčastněných osob, a vypadne-li nouzové osvětlení a všichni tu zůstanou potmě, může to vyvolat hysterii a paniku. Tehdy jsou pak lidé schopni kvůli záchraně vlastního života neohlížet se na okolí, a může tu dojít i ke smrtelným úrazům. Jsou známy případy, kdy lidé byli ušlapáni a udušeni tlakem davu, který se hrnul k východovým dveřím. Z tohoto důvodu se také vchodové dveře do velkých budov konstruují tak, aby se otevíraly směrem ven nikoli dovnitř, protože by dav lidí, tlačící se na dveře, nebyl schopen je dovnitř silou otevřít.

osvětlení venkovního schodiště

Úrazy – i když se nevyskytne panika a lidé jsou poměrně klidní, v budově třeba vůbec nehoří a pouze dojde k výpadku elektrické energie a je nutné opustit budovu, selhání nouzového osvětlení může způsobit úrazy, kdy lidé kvůli pohybu ve tmě padají ze schodů, přepadávají z balkonu v kinosále, anebo špatně došlapují na terén pod sebou, čímž si mohou způsobit zlomeniny nohou či podvrtnutí kotníků. Jak vidíte, podceňovat revizi nouzového osvětlení v budovách, kde by mělo být nainstalované, se opravdu nevyplácí.

Scroll to top