Finanční účetnictví

Finanční účetnictví poskytuje podnikateli, či jiné účetní jednotce přehled o aktivech a pasivech, o nákladech a výnosech a následném zisku za hospodářský rok, anebo za jiné účetní období. Finanční účetnictví musí být vedeno podle směrné účtové osnovy. V době, kdy zpracováváme všechna data na počítačích, je vhodné, aby si ÚJ pořídila vhodný podnikový ekonomický software, který by uměl zpracovat vše od materiálů a skladového hospodářství, kapacity a využití strojového vybavení, až po evidenci výkonů zaměstnanců, výrobu i odbyt, evidenci majetku, aj., a k tomu by dokázal kdykoliv podat spolehlivé informace o průběžném hospodaření firmy; přitom všem by byl neustále aktualizován, a tak by splňoval všechny požadavky české daňové a účetní legislativy.Vyhrál BMD Business Software
Takovým ekonomickým informačním systémem je BMD Business software, který je optimální jak pro výrobní organizace, tak třeba pro virtuální kanceláře daňových poradců, apod. Nabízí totiž komplexní řešení pro finanční řízení každé účetní jednotky. Naše společnost KIT, zástupce rakouského tvůrce uvedeného SW, je tým odborných pracovníků, který zavádí uvedený informační systém do praxe v českém prostředí. Jak můžeme pomoci, například, ve vedení vašeho finančního účetnictví? Disponujeme hned několika moduly:QR kód

  • Finanční účetnictví (základní modul s otevřenými položkami a upomínkováním) – flexibilní účetní program, který podporuje bezpapírové účtování, zpracování elektronických faktur, přímé vyvolávání kontrolních funkcí, možnost volně definovatelných textů, a to v libovolném jazyce
  • Finanční účetnictví (rozšířený modul) – účtování v cizí měně
  • Finanční účetnictví (rozšířený modul) – dílčí a konečná faktura
  • Kontrola došlých faktur

V BMD Business Software je, mj., integrováno zpracování elektronických dokladů pomocí QR kódů. Už tedy není nutné přepisovat všechny údaje z dokladů – stačí nechat QR kód přečíst účetním softwarem a data se přenesou; v případě faktury se vyplní i platební příkaz.
Líbí se vám QR faktura a QR platba? Tento přímý přenos dat šetří čas a hlavně odstraňuje možnost jakékoliv chybovosti, jaká byla možná při opisování dokladu. Zpracované doklady se automaticky archivují.

Scroll to top