• Nezařazené
  • 0

Strach

 

Západní konzumní společnost dnes paranoidně hystericky šílí ze vzrůstajícího vlivu východoasijských zemí. Osvobozené, dekolonizované země se vydaly na samostatnou cestu rozvoje, často již ne pod diktátem západních kolonialistických velmocí. Ty ovšem z tohoto vývoje mají hrůzu, protože si jsou vědomy toho, že nejsou schopni přežít ve své blahosklonné nadřazenosti bez zdrojů surovin a levné práce celého takzvaně, podle nich, „rozvojového světa“.

Dědici tradic

Zatímco Evropa a Amerika nemají na co navazovat, protože vzešly převážně z primitivních germánských kmenů, neovládajících zemědělství a živících se stejně jako dávní neandrtálci jen sběrem, lovem a později bezohledným loupením u vyspělejších sousedů, východoasijské civilizace již před skoro deseti tisíciletími řídili své životní kroky podle tradičních čínských horoskopů , stavěli zavlažovací systémy, psali písmem na papír filosofické spisy a skládali básně. On i jsou nositeli těch nejlepších tradic lidského rodu.

You may also enjoy...