• Nezařazené
  • 0

Kořenová čistírna

Jedná se o druhý stupeň filtrace odpadních vod. V prvním stupni je odpadní voda zavedena do jímky, ve které dochází k usazování nerozpustitelných, tedy mechanických nečistot. Zde dochází k anaerobnímu (tedy bez kyslíku) vyhnívání a tuto jímku je třeba vyvážet. je teprve druhý stupeň filtrace a filtruje rozpustné a drobné nečistoty. Prvním principem, který kořenová čistička uplatňuje je mechanická filtrace. Odpadní vodu kořenová čistírna filtruje skrze propustný substrát (štěrk, písek, hlína). Výjimečná je však kořenová čistička právě druhým faktorem, podle kterého dostala jméno: kořenová čistírna.

Kořenová čistička

Do propustného substrátu kořenové čistírny jsou zasázeny bahnomilné rostliny jako rákos apod. Tyto rostliny v substrátu zakoření a svými kořeny filtrují čistě přírodním způsobem látky rozpuštěné ve vodě. Princip na kterém kořenová čistička funguje je tedy čistě přírodní a ekologický. Tento postup nezatěžuje jak člověka pravidelnou údržbou, tak ani přírodu, která není ovlivňována chemickým čištěním, nebo kopáním dalšího vedení. Kořenová čistírna nezatěžuje ani majitele, když se vybere vhodné místo, je v podstatě samoúdržbová, jen septik je třeba vyvážet.

You may also enjoy...